HR EN

GDPR

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
i PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA U SVRHU IZRAVNOG MARKETINGA

Ovom obavijesti informiramo Vas o svrhama i načinu obrade i zaštite Vaših osobnih podataka, o razdoblju u kojem ćemo Vaše podatke čuvati, kao i o Vašim pravima koja imate u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka koje nam odlučite priopćiti predajom obrasca za prijavu i privolu sadržanog na kraju ove obavijesti.

OBAVIJEST O OBRADI

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka – voditelj obrade?

Vaše osobne podatke obrađivati će GTC MATRIX d.o.o (Ltd.)
Avenija Dubrovnik 16, OIB: 15197032038, e-mail: zastitapodataka@gtc-zagreb.hr

Zašto obrađujemo Vaše podatke – svrhe obrade?

Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u svrhe izravnog marketinga, tj. da Vama šaljemo naše reklamne i druge promidžbene informacije, materijale i/ili ponude putem elektroničkih sredstava komunikacije, posebice e-poštom, a na temelju Vaše suglasnosti, odnosno privole. Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke prvenstveno da Vam šaljemo naš newsletter, kao i za komunikaciju s Vama u slučaju ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim uslugama ili poslovnoj djelatnosti.

Osim toga, Vaše osobne podatke možemo koristiti za potrebe internih analiza i izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, marketinških i promidžbenih aktivnosti te poslovanja općenito. U takvim slučajevima možemo koristiti metode automatizirane obrade osobnih podataka za potrebe tzv. profiliranja, odnosno izrade profila o čemu Vas detaljnije obavješćujemo u sljedećem odjeljku ove obavijesti.

Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam ti podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo Vas mogli informirati o našim marketinškim, odnosno promidžbenim aktivnostima ili odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve. Stoga, ako nam ne date sve ili neke od podataka ili uopće ne odgovorite na naš zahtjev za davanje privole, nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno neće moći sudjelovati u našim programima pogodnosti.

Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.


Što je profiliranje i koja su Vaša prava s tim u vezi?

Radi se o obliku automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s Vašim interesima i potrošačkim ponašanjem u vezi s našom ponudom, marketingom, promidžbom i općenito poslovanjem, posebno za analizu ili predviđanje takvih aspekata ponašanja. Iako Vaše osobne podatke koristimo za profiliranje naših korisnika (zakupaca), takvom obradom Vaših osobnih podataka ne donose se odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi i proizvode pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu.

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila kako je ovdje objašnjeno. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke u takve svrhe, ali time se ne utječe na zakonitost obrade prije toga.

Svoje pravo na prigovor možete ostvariti upućivanjem e-poruke na adresu zastitapodataka@gtc-zagreb.hr s naznakom da se želite odjaviti s našeg popisa za izravni marketing i/ili da se protivite da se Vaši osobni podaci koriste za izradu profila. Isto tako, odjavu za izravni marketing putem newslettera možete izvršiti korištenjem linka za odjavu koji je dostupan u svakom newsletter (emailu) kojeg Vam pošaljemo.


Koje Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste naveli u pristupnom obrascu, kao i podatke do kojih dođemo internim analizama na način i u svrhe kako je gore opisano u ovoj obavijesti.
 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje gore opisanih svrha, tj. sve dok želite primati naše obavijesti sukladno preferencijama o kojima ste nas obavijestili prilikom davanja svojih osobnih podataka i privole. U takvom slučaju odmah ćemo prestati s bilo kakvim komunikacijama marketinške naravi prema Vama i deaktivirati Vaše te će njihova pohrana u navedeno roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja, odnosno uništenja na drugi način.


Kako štitimo Vaše podatke?

Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici odnosno ugovorni suradnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj obavijesti i našoj Politici privatnosti koja je dostupna na našoj internetskoj stranici https://matrixofficepark.com/hr.


Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave. S takvim smo partnerima sklopili ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka, obveza njihove obrade isključivo sukladno našim uputama i obveza čuvanja njihove povjerljivosti, kao i zabrana korištenja Vaših osobnih podataka u bilo koje svrhe osim određenih u ovoj obavijesti.

U svakom slučaju Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje-članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.


Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:

1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
2. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
3. pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:
-više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
-su nezakonito obrađeni;
-povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
-moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
4. pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
-ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
-ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
-ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
5. pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom;
6. pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (azop.hr).
Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti sa zahtjevom na e-mail: zastitapodataka@gtc-zagreb.hr


Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Podrobnije informacije o načinu na koji obrađujemo osobne podatke i štitimo privatnost pronaći ćete u našoj Politici privatnosti korisnika koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: https://matrixofficepark.com/

 

Jer je prvi dojam bitan.

Pošaljite upit

© 2023. Matrix. All rights reserved

Matrix Office Park koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, kao i u marketinške svrhe.
Detaljnije o kolačičima pročitajte ovdje.